את מרבית ידיעותיי בנושא צילום קיבלתי מהנט, וזהו המקום להשיב ולשתף בפרקים שונים בנושאי צילום.

תפריט:
פתח דבר
מיקוד וחדות
עומק שדה
צילום מהיר ואיטי
מיסגור וחיתוך
קומפוזיציה
צילומי חטף וצילום אנשים
זווית צילום
צילום מאקרו
מסננים נפוצים
אור ושימוש בו
צילום מופשט
טיפים ותוספות
הרחבה