אמנות מופשטת (Abstract) היא אומנות שאיננה מבוססת על דימויים, אלא משתמשת בקווים וצבעים להבעת רגש וחוויה.
תמונה מופשטת אינה מציגה את המוכר והידוע, אליו מחוברות קונוטציות ומערך חוויתי מובנה, אלא מרקם (Texture) או מערך מסודר (Pattern) או שאינו מסודר, או מבנה אקראי כאוטי של צורות וצבעים.
בצילום התמונה מושגת בניתוק החלק המצולם מסביבתו ויצירת מערכת אסוציאטיבית להבעת החוויה.
התמונות צורניות (Figurative) מופשטות ומושגות בדרך כלל בחיתוך וניתוק.

גג רעפים היא דוגמא של מערך בו יש חזרות רבות על אותה צורה בסדר קבוע, קליפת עץ היא מרקם גס ומחוספס, והשתקפות במיים לא חלקים מייצרת תמונת מבנה אקראי של צורות וצבעים, וכמובן הדוגמאות רבות, ובין סוגי התמונות המוזכרות מעלה ישנן גם הרכבות והכלאות וגם יציאה לכיוונים שונים, אבל בכל מקרה התוצאה היא תמונה שלאובייקט המצולם אין כל חשיבות ואינו חייב להיות מזוהה.
לצורך כך טשטוש חיתוך והסתרה משמשים כלים אפקטיביים במדיה הצילומית שבנקודת המוצא היא הריאליסטית ביותר בין המדיות.
יודע שההסבר קצת אבסטרקטי - אבל זה מה יש 
 


מרקם קליפת עץ המנותק מסביבתו


מרקם כאוטי של השתקפות ממים


תמונת צבע קטועה והולכת עיין:


תמונת "Zoom-Out" למריחה:


קווי שבורים של צל ממדרגות:


צבעי אביב ב-Out-Of-Focus: