צילום בזוית שונה מהרגיל עשוי להעצים את התמונה. צילום מגובה קרקע יכול לתת פרספקטיבה שונה שתהפוך תמונה בנאלית לתמונה מרתקת. זווית הצילום תמיד תהייה מעוותת בפרספקטיבה ופרלקסה שתשנה גודל אובייקטים בהתאם למרחק, ותעקם קוים ישרים ככל שזווית הצילום רחבה יותר, וכמו כל חסרון עלינו להפוך זאת ליתרון ולהדגיש את מה שבכל מקרה תעשה העדשה. צילום מלמעלה, ובעיקר של אנשים עשוי להתפרש כהתנשאות.  
 


דוגמא: צילום נוף מגובה הקרקע כדי להכניס את תרנגולי ההודו  

  
זווית ופרספקטיבה: צילום מהקרקע כדי ליצור איזון בין עץ לפרחים  


אנשים, ובמיוחד לילדים עדיף לצלם בגובה העיניים  


צילום מגבוה הוא התנשאות